Společnost REVIS-LIBEREC, spol. s r.o. působí na trhu kompletních dodávek a realizací staveb inženýrských sítí tj. veřejných vodovodů, kanalizací, plynovodů a teplovodů, staveb čistíren odpadních vod a technologických objektů na kanalizačních stokách a vodovodních řadech.

REVIS-LIBEREC je významným dodavatelem developerských společností, stavebních firem velkého stavebnictví a v neposlední řadě dodavatelem pro komunální správu. Za dlouhodobým růstem společnosti stojí její zaměstnanci, kteří jsou motivováni a disponují odbornými znalostmi a kvalifikací.

Pro stavby vodovodů, kanalizací a bezkanálových teplovodů má firma REVIS-LIBEREC odpovídající vybavení a technické zázemí.

Firma disponuje vyškolenými zaměstnanci, kteří mají montážní osvědčení pro stavby inženýrských sítí z tvárné litiny, oceli i z polyetylénu. Pro stavby vodovodů z polyetylénu má firma veškeré potřebné vybavení, které je předepsané technologickými postupy.

Aktuální potřeby a požadavky na kvalifikaci a odbornou výši zaměstnanců vedly k rozhodnutí získat certifikaci ISO 9001-2008, ISO 14001 a ISO 18001.

Zaměstnanci absolvovali komplexní vzdělávací program, který sestává z řady kurzů a školení zaměřených na oblast odborného vzdělání v oblasti technologie montáží a svařování liniových vedení produktovodů.

Firma REVIS-LIBEREC, je od roku 2005 vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a od roku 2012 je vlastníkem certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Pro stavby inženýrských sítí, jejichž nedílnou součástí je provádění zemních prací včetně povrchů komunikací má firma REVIS-LIBEREC vlastní mechanizaci a dopravu, tj. bagry, nakladače, nákladní vozidla a ostatní drobnou mechanizaci nezbytnou pro kvalitní dodávku staveb.

Firma REVIS-LIBEREC, je jedním z nemnoha dodavatelů, kteří mají zkušenosti se stavbami nízkonákladových čistíren odpadních vod. tzv. kořenových čistíren. V tomto oboru vodohospodářských staveb má za sebou realizaci kořenových čistíren odpadních vod od 5-ti do 50-ti ekvivalentních obyvatel.