Bělá p.B. kanalizace a vodovod pro 4 RD

Kanalizace Kamenina DN 300 mm + přípojky kamenina DN 150

Vodovod PP DN 50 + přípojky a vodoměrné šachty

Objednatel:
soukromý investor
Objem:
580 tis. Kč
Termín:
r.2008
Telefon: