Kanalizace Nový Bor, Wolkerova

Rekonstrukce kanalizační stoky kamenina DN 300mm

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objem:
2,1 mil. Kč
Termín:
r.2013
Telefon:
606 621 585