Nový Bor, Wolkerova

Rekonstrukce vodovodu z tvárné litiny DN 80 včetně přípojek 

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objem:
0,8 mil. Kč
Termín:
r.2013
Telefon:
606 621 585