Raspenava U mlýna

Přeložka vodovodu na mostě přes Smědou

potrubí PE 225 mm

Objednatel:
SMP a.s.Praha
Objem:
0,8 mil. Kč
Termín:
r.2013
Telefon: