Liberec Karlinská, Novinská, vodovod

Vodovodní řad a přípojky PE 90 a PE 40,32, dl. 800 m

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objem:
5,5 mil. Kč
Termín:
r.2012
Telefon:
606 621 585