Železný Brod, Poštovní ul.

Rekonstrukce kanalizace kamenina DN 300 mm včetně přípojek

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objem:
2,3 mil. Kč
Termín:
r.2013
Telefon:
606 621 585