Rekonstrukce kanalizace Liberec

Rekonstrukce kanalizace a přípojek Dolní Hanychov, Liberec

2000 m stok DN 500-300mm, 130 přípojek

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objem:
22,8 mil.Kč
Termín:
r.2007
Telefon: