Vodovod Desná-Pustiny

Řad PEHD 100 Egeplast D 90, dl. 1420 m

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objem:
8,0 mil Kč
Termín:
r.2008
Telefon:
605 283 953